Nová norma EN388:2016 na mechanické vlastnosti pracovných rukavíc

Kategórie
 
 
 
 
 

Nová norma EN388:2016 na mechanické vlastnosti pracovných rukavíc

 

V roku 2019 ste určite zaregistrovali na rukaviciach nové značenie v oblasti mechanických vlastností, kde namiesto obvyklých štyroch čísel v starom piktograme označujúcich mechanické vlastnosti rukavíc nájdeme v novom piktograme 6 symbolov. Pribudli písmená a to najmä písmeno X.

 

Nová norma EN 388+A1 má 6 kategórii odolnosti rukavice, ktoré si vysvetlíme ďalej:

 


 

1. ODOLNOSŤ VOČI ODERU / CYKLY/

Materiál sa podrobí obrúseniu brúsnym papierom pri stanovenom tlaku. Úroveň ochrany je uvedená na stupnici od 1 do 4 v závislosti od počtu požadovaných cyklov, kým sa v materiáli  rukavice neobjaví otvor. Čím vyššie je toto číslo, tým lepšia je odolnosť proti oderu.  Proces testu zostáva rovnaký ako pri pôvodnej norme. Akurát sa definovali nové vlastnosti používaného testovacieho brúsneho papiera.

 

2. ODOLNOSŤ PROTI PREREZANIU / COUP TEST/

Testuje sa ochrana  nožom v tvare kolieska proti prerezaniu. Je to pôvodná metodika, ktorá vykazuje nepresnosti, lebo nie je stanovené dokedy sa môže nôž používať. Nôž sa odvaľuje po materiáli rukavice, až kým sa neprereže. Stupeň ochrany je daný číslom medzi 1 a 5, kde 5 označuje najvyššiu ochranu pri rezaní. Ak materiál pri tejto skúške otupí nôž, / obsahuje sklenené alebo kovové vlákna/ musí sa namiesto toho vykonať skúška rezom  podľa ISO 13997 (skúška TDM), pozri bod 5. Vtedy sa obvykle uvedie na tomto mieste písmeno X.

 

 

3. ODOLNOSŤ PROTI PRETRHNUTIU

Zmeria sa sila potrebná na odtrhnutie materiálu rukavíc. Stupeň ochrany je označený číslom medzi 1 a 4, kde 4 označuje najsilnejší materiál odolný proti rozthnutiu. Proces testu zostáva rovnaký ako pri pôvodnej norme.

 

4. ODOLNOSŤ PROTI PREPICHNUTIU

Na základe sily potrebnej na prepichnutie materiálu normou predpísanou špičkou. Ochranná funkcia je označená číslom medzi 1 a 4, kde 4 označuje najsilnejší materiál odolný proti prepichnutiu. Proces testu zostáva rovnaký ako pri pôvodnej norme.

 

5. ODOLNOSŤ PROTI PREREZANIU, TDM TEST ISO 13997 - nové

Nová norma EN 388:2016 stanovila postup na testovanie protiporezných vlastností rukavíc, a bude merítkom pri rukaviciach zameraných hlavne na vysokú ochranu proti porezaniu.

Ak sa nôž počas skúšky okrúhlym nožom otupí, pozri bod 2, namiesto toho sa vykoná táto skúška. Výsledok je daný písmenom A až F, kde F označuje najvyššiu úroveň ochrany. Ak je uvedené ktorékoľvek z týchto písmen, táto metóda určuje úroveň ochrany namiesto testu okrúhlym sa nožom.

 

 

ISO 13997: 1999 - Stanovenie odolnosti proti rezu ostrými predmetmi

Táto alternatívna skúška odolnosti sa odporúča na ochranné rukavice špecializované proti prerezaniu. Používa sa v EN388: 2016 na ochranné rukavice proti prerezaniu, kde rezaný materiál počas testu otupí rezací nôž. Testovací nôž podľa tejto metodiky je lineárny a  je použitý na každý rez nový. Nôž sa pohybuje sa po materiáli rukavice konštantnou rýchlosťou, a zvyšuje silu  prítlaku až do prieniku ochranného materiálu proti prerezaniu. Úroveň ochrany je daná podľa sily v Newtonoch, / 2N až 30N/ čo je sila potrebná na prerezanie pri 20 mm dĺžke rezu.

 

Tento test je omnoho prísnejší ako doterajší test odolnosti voči prerezaniu. Takže ak napríklad nahradíte rukavicu starého stupňa odolnosti 3 písmenom B budete mať rovnakú ochranu proti prerezaniu. Alebo ak nahradíte rukavicu starého stupňa odolnosti 3 písmenom C máte garantovanú vyššiu ochranu proti porezaniu.

 

6. ODOLNOSŤ PROTI NÁRAZU – nové

Nová kategória odolnosti a ochrannej schopnosti pracovných rukavíc proti nárazu na hánky a vrchnú časť ruky.

Značenie je jednoduché:

Ak má rukavica ochranu pred nárazom, táto informácia sa uvádza písmenom P /passed/ ako 6. a posledný znak. Ak sa na piktograme nenachádza značka P, rukavica  nemá ochranu proti nárazu.

 

 

Čo máme urobiť ak máme v zásobe rukavice podľa starého označenia alebo nám predajca ponúka rukavice so starým označením?

Netreba sa báť používať rukavice označené podľa starej verzie normy EN 388:2003.

Ich ochranné vlastnosti stále platia.

Avšak vzhľadom na ukončenie platnosti  európskej smernice 89/686, ktorá bola nahradená Nariadením EU 2016/425 výrobcovia postupne zosúlaďujú označenie Ochranných pracovných prostriedkov podľa tejto smernice a zároveň certifikujú rukavice podľa novej STN EN 388:2016.

Konečný užívateľ sa môže rozhodnúť v spolupráci s bezpečnostným technikom o nasadení rukavíc spĺňajúcich nové štandardy EN 388:2016 už dnes, alebo najneskôr do konca roku 2022.

 

Váš tím SULKA

 

...

 
 
Navštívili ste
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia