Normy

Kategórie
 
 
 
 
 

STN NORMY OSOBNÉ OCHRANNÉ PRACOVNÉ PROSTRIEDKY

 

NORMY PRE OCHRANNÉ PRACOVNÉ ODEVY

EN 1073-1 Ochranné odevy proti rádioaktívnej kontaminácii. Časť 1: Požiadavky a skúšobné metódy na ochranné odevy s nútenou ventiláciou proti kontaminácii rádioaktívnymi časticami

EN 1073-2 Ochranné odevy proti rádioaktívnej kontaminácii. Časť 2: Požiadavky a skúšobné metódy na ochranné odevy bez nútenej ventilácie proti kontaminácii rádioaktívnymi časticami

EN 1082-1 Ochranné odevy a chrániče horných končatín chrániace proti porezaniu a bodnutiu ručnými nožmi. Časť 1: Chrániče horných končatín z krúžkového pletiva

EN 1082-2 Ochranné odevy a chrániče horných končatín chrániace proti porezaniu a bodnutiu ručnými nožmi. Časť 2: Chrániče horných končatín z iných materiálov ako z krúžkového pletiva

EN 1149-1 Ochranné odevy a ich elektrostatické vlastnosti. Časť 1: Skúšobná metóda na meranie povrchového odporu

EN 1149-5 Ochranné odevy a ich elektrostatické vlastnosti. Časť 5: Požiadavky na účinnosť materiálu a konštrukciu

EN 1150 Ochranné výstražné odevy s vysokou viditeľnosťou na neprofesionálne použitie

EN 13034 Ochranné odevy chrániace proti kvapalným chemikáliám. Funkčné požiadavky na odevy chrániace pred chemikáliami, poskytujúce obmedzenú ochranu pred kvapalnými chemikáliami (prostriedky typu 6 a typu PB [6])

EN 13356 Ochranné odevy a ich výstražné doplnky na neprofesionálne použitie

EN 13921 Ochranné odevy a ich ergonomické princípy

EN 14058 Ochranné odevy na ochranu proti chladným prostrediam

EN 14126 Ochranné odevy na ochranu proti nositeľom nákazy

EN 14328 Ochranné odevy a chrániče rúk na ochranu pred porezaním mechanickými nožmi

EN 14404 Ochranné odevy chrániče kolien pri práci v kľačiacej polohe

EN 14605-A Ochranné odevy na ochranu proti kvapalným chemikáliám. Funkčné požiadavky na odevy s kvapalinotesnými (typ 3) alebo sprejotesnými (typ 4) spojmi, vrátane súčastí odevu chrániacich iba časti tela (typy PB [3] a PB [4])

EN 14605-B Ochranné odevy na ochranu proti kvapalným chemikáliám. Funkčné požiadavky na odevy s kvapalinotesnými (typ 3) alebo sprejotesnými (typ 4) spojmi, vrátane súčastí odevu chrániacich iba časti tela (typy PB [3] a PB [4])

EN 340 Ochranné odevy a ich všeobecné požiadavky

EN 342 Ochranné odevy a odevné komplety na ochranu proti chladu

EN 343 Ochranné odevy ochrana proti dažďu

EN 381-11 Ochranné odevy pre používateľov ručných reťazových píl. Časť 11: Požiadavky na chrániče hornej časti tela

EN 381-5 Ochranné odevy pre používateľov ručných reťazových píl. Časť 5: Požiadavky na chrániče nôh

EN 381-7 Ochranné odevy pre používateľov ručných reťazových píl. Časť 7: Požiadavky na ochranné rukavice

EN 381-9 Ochranné odevy pre používateľov ručných reťazových píl. Časť 9: Požiadavky na ochranné gamaše

EN 471 Výstražné odevy HI-VIS s vysokou viditeľnosťou na profesionálne použitie

EN 531 Ochranné odevy pre pracovníkov vystavených teplu

EN 533 Ochranné odevy a ochrana proti teplu a plameňu. Ohraničené šírenia plameňa materiálmi a materiálovými kombináciami

EN 702 Ochranné odevy a ochrana proti teplu a plameňu. Skúšobná metóda: Stanovenie prestupu kontaktného tepla cez ochranný odev alebo jeho materiály

EN 943-1 Ochranné odevy a ochrana proti kvapalným a plynným chemikáliám vrátane aerosólov a pevných častíc. Časť 1: Funkčné požiadavky na ventilované a neventilované, plynotesné (typ 1) a neplynotesné (typ 2) protichemickéochranné obleky

EN 943-2 Ochranné odevy a ochrana proti kvapalným a plynným chemikáliám vrátane aerosólov a pevných častíc. Časť 2: Funkčné požiadavky na plynotesné (typ 1) protichemické ochranné obleky pre záchranné zbory (ET)

EN ISO 11611 Ochranné odevy na používanie pri zváraní a podobných procesoch

EN ISO 11612 Ochranné odevy na ochranu proti teplu a ohňu

EN ISO 13982-1 Ochranné odevy na ochranu proti tuhým časticiam. Časť 1: Funkčné požiadavky na protichemické ochranné odevy zabezpečujúce ochranu celého tela pred vzduchom sa šíriacim tuhým časticiam (odevy typu 5)

EN ISO 13982-2 Ochranné odevy na ochranu proti tuhým časticiam. Časť 2: Skúšobná metóda na stanovenie prieniku jemných častíc aerosólu do vnútra odevu

EN ISO 13998 Ochranné odevy zástery, nohavice a vesty chrániace proti porezaniu a bodnutiu ručnými nožmi

EN ISO 6529 Ochranné odevy na ochranu proti chemikáliám. Zisťovanie odolnosti materiálov ochranných odevov proti permeácii kvapalín a plynov (ISO 6529: 2001)

EN ISO 6530 Ochranné odevy na ochranu proti kvapalným chemikáliám. Skúšobná metóda na odolnosť materiálov proti prieniku kvapalín (ISO 6530: 2005)

NORMY PRE OCHRANNÉ PRACOVNÉ RUKAVICE

EN 1082-1 Rukavice chrániace proti porezaniu a bodnutiu ručnými nožmi. Časť 1: Rukavice a chrániče horných končatín z krúžkového pletiva

EN 1082-2 Rukavice chrániace proti porezaniu a bodnutiu ručnými nožmi. Časť 2: Rukavice a chrániče horných končatín z iných materiálov ako z krúžkového pletiva

EN 12477 Ochranné rukavice pre zváračov

EN 13921 Oochranné rukavice a ich ergonomické princípy

EN 14328 Ochranné rukavice a chrániče rúk na ochranu pred porezaním mechanickými nožmi

EN 374-1 Ochranné rukavice proti chemikáliám a mikroorganizmom. Časť 1: Terminológia a požadované vlastnosti

EN 374-2 Ochranné rukavice proti chemikáliám a mikroorganizmom. Časť 2: Stanovenie odolnosti proti penetrácii

EN 374-3 Ochranné rukavice proti chemikáliám a mikroorganizmom. Časť 3: Stanovenie odolnosti proti permeácii chemikálií

EN 381-7 Ochranné rukavice pre používateľov ručných reťazových píl. Časť 7: Požiadavky na ochranné rukavice

EN 388 Ochranné rukavice proti mechanickým rizikám

EN 407 Ochranné rukavice proti tepelným rizikám (teplu a/alebo ohňu)

EN 420 Ochranné rukavice a ich všeobecné požiadavky a skúšobné metódy

EN 421 Ochranné rukavice proti ionizujúcemu žiareniu a rádioaktívnemu zamoreniu

EN 511 Ochranné rukavice proti chladu

EN 60903 Ochranné rukavice na práce pod napätím. Rukavice z izolačného materiálu

EN 659 Ochranné rukavice pre hasičov

EN ISO 10819 Mechanické kmitanie a otrasy. Kmitanie pôsobiace na ruky. Metóda merania hodnotenie prenosu kmitania rukavicami na dlaň ruky (ISO 10819: 1996)

NORMY PRE OCHRANU DÝCHACÍCH ORGÁNOV

EN 1146 Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Autonómne únikové dýchacie prístroje na stlačený vzduch s otvoreným okruhom s kuklou

EN 12941 Ochranné prostriedky dýchacích orgánov filtračné prostriedky s pomocnou ventiláciou pripojenou k prilbe alebo ku kukle

EN 12942 Ochranné prostriedky dýchacích orgánov filtračné zariadenie s pomocným motorovým pohonom, ktoré obsahuje tvárové masky, polmasky alebo štvrťmasky

EN 136 Ochranné prostriedky dýchacích orgánov celotvárové masky

EN 13921 Ochranné prostriedky dýchacích orgánov a ich ergonomické princípy

EN 140 Ochranné prostriedky dýchacích orgánov polmasky a štvrťmasky

EN 143 Ochranné prostriedky dýchacích orgánov filtre proti časticiam

EN 14387 Ochranné prostriedky dýchacích orgánov protiplynové a kombinované filtre

EN 149 Ochranné prostriedky dýchacích orgánov respirátory na ochranu pred časticami

EN 1827 Ochranné prostriedky dýchacích orgánov polomasky bez vydychovacích ventilov a s vymeniteľnými filtrami na ochranu proti plynom, plynom a časticiam alebo iba proti časticiam

EN 405 Ochranné prostriedky dýchacích orgánov ventilové filtračné polmasky na ochranu proti plynom alebo časticiam

NORMY PRE OCHRANNÚ PRACOVNÚ OBUV

EN 13832-1 Ochranná obuv proti chemikáliám. Časť 1: Terminológia a skúšobné metódy

EN 13832-2 Ochranná obuv proti chemikáliám. Časť 2: Požiadavky na ochrannú obuv proti chemikáliám v laboratórnych podmienkach

EN 13832-3 Ochranná obuv proti chemikáliám. Časť 3: Požiadavky na vysokoochrannú obuv proti chemikáliám v laboratórnych podmienkach

EN 13921 Osobné ochranné prostriedky ubuv ergonomické princípy

EN 50321 Elektroizolačná obuv na prácu v inštaláciách nízkeho napätia

EN ISO 13287 Osobné ochranné prostriedky obuv. Skúšobná metóda na stanovenie odolnosti proti šmyku

EN ISO 17249 Bezpečnostná obuv s odolnosťou proti prerezaniu reťazovou pílou

EN ISO 20345 Osobné ochranné prostriedky bezpečnostná obuv

EN ISO 20346 Osobné ochranné prostriedky ochranná obuv

EN ISO 20347 Osobné ochranné prostriedky pracovná obuv

EN ISO 20349 Obuv chrániaca proti tepelnému riziku a rozstreknutiu roztaveného kovu v zlievarniach a pri zváraní. Požiadavky a skúšobná metóda (ISO 20349: 2010)

NORMY PRE OCHRANU SLUCHU

EN 352-1 Chrániče sluchu všeobecné požiadavky. Časť 1: Slúchadlové chrániče sluchu

EN 352-2 Chrániče sluchu všeobecné požiadavky. Časť 2: Zátkové chrániče sluchu

EN 352-3 Chrániče sluchu všeobecné požiadavky. Časť 3: Slúchadlové chrániče pripojené k ochranným prilbám používaným v priemysle

EN 352-4 Chrániče sluchu bezpečnostno-technické požiadavky a skúšanie. Časť 4: Mušľové chrániče s amplitúdovo závislým útlmom

EN 352-5 Chrániče sluchu bezpečnostno-technické požiadavky a skúšanie. Časť 5: Slúchadlové chrániče sluchu s aktívnym útlmom hluku

EN 352-6 Chrániče sluchu bezpečnostno-technické požiadavky a skúšanie. Časť 6: Slúchadlové chrániče sluchu s elektrickým dorozumievacím zariadením

EN 352-7 Chrániče sluchu bezpečnostno-technické požiadavky a skúšanie. Časť 7: Zátkové chrániče sluchu s hladinovo závislým útlmom

EN 352-8 Chrániče sluchu. Bezpečnostno-technické požiadavky a skúšanie. Časť 8: Slúchadlové chrániče sluchu so zábavným zvukovým zariadením

EN 458 Chrániče sluchu. Odporúčania na výber, použitie, starostlivosť a údržbu. Dokument s poučeniami

NORMY PRE OCHRANU HLAVY, ZRAKU A TVÁRE 

EN 13921 Osobné ochranné prostriedky ergonomické princípy

EN 14052 Ochrana hlavy vysokoúčinné prilby používané v priemysle

EN 166 Osobné prostriedky ochrana očí základné ustanovenia

EN 169 Osobné prostriedky na ochranu očí filtre na zváranie a podobné techniky Požiadavky na transmitanciu a odporúčané použitie

EN 170 Osobné prostriedky na ochranu očí filtre proti ultrafialovému žiareniu. Požiadavky na činiteľ prestupu a odporúčané použitie

EN 171 Osobné prostriedky na ochranu očí filtre proti infračervenému žiareniu. Požiadavky na činiteľa prestupu a odporúčané použitie 

EN 172 Osobné prostriedky na ochranu očí protislnečné filtre pre profesionálne použitie

EN 1731 Prostriedky na ochranu očí a tváre pred mechanickými nebezpečenstvami a/alebo žiarom z pletiva na priemyselné a nepriemyselné používanie

EN 175 Osobné ochranné prostriedky ochrana očí a tváre pri zváraní a príbuzných činnostiach

EN 1836 Osobné prostriedky na ochranu očí. Slnečné okuliare a slnečné filtre na všeobecné používanie a filtre na priame pozorovanie slnka

EN 379 Osobné prostriedky na ochranu očí automatické filtre na zváranie

EN 397 Ochranné prilby používané v priemysle

EN 50365 Ochrana hlavy elektroizolačné prilby na používanie pri prácach v inštaláciách nízkeho napätia

EN 812 Ochrana hlavy protinárazové čiapky používané v priemysle

NORMY PRE OCHRANU PROTI PÁDU

EN 353-2 Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Časť 2: Záchytné zariadenia vedeného typu na pružnom kotviacom vedení

EN 354 Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky záchytné laná

EN 355 Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky tlmiče pádu

EN 358 Osobné ochranné prostriedky zabezpečujúce pracovnú polohu a zachytávajúce pád z výšky systémy na zabezpečenie pracovnej polohy

EN 360 Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky zaťahovacie záchytávače

EN 361 Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky nosné popruhy

EN 362 Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky karabíny

EN 363 Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky systémy na zabránenie pádu

EN 365 Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky všeobecné požiadavky na návody na použitie, údržbu, periodické skúšanie, opravu, označovanie a balenie

EN 795 Ochrana proti pádu z výšky kotviace zariadenia

EN 813 Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky sedacie výstroje​​​​​​​

 
 
 
Navštívili ste
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia