Vrátenie tovaru

Kategórie
 
 
 
 
 

VRÁTENIE A VÝMENA TOVARU

Nemusíte sa obávať, že vám naše montérky alebo pracovná obuv nesadnú v pohode vám ich vymeníme :)

 

Spolu s vyplneným formulárom na odstúpenie od zmluvy a dokladom o kúpe môžete tovar vrátiť osobne v našej predajni alebo zaslať na adresu.

Adresa na vrátenie, výmenu a reklamácie tovaru:

SULKA, s.r.o
Štúrova 1543 (areál ZVS Holding)
018 41 Dubnica nad Váhom
Slovenská republika

 

Formulár na stiahnutie:

Excel - Formulár na odstúpenie od zmluvy.xls

Pdf - Formulár na odstúpenie od zmluvy.pdf

 

Vrátený tovar prosím dobre zabaľte, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy. Pri vrátení, doručte prosím tovar nepoužitý, v pôvodnom stave a obale ako pri prevzatí (vrátane dokumentácie, príslušenstva, obalu, krabice a pod.). Tovar neposielajte na dobierku, takýto tovar nepreberáme.

 

Ak máte akékoľvek otázky kontaktujte nás na  +421 907 785 138      info@sulka.sk

 

Vrátenie tovaru:

 

 1. Právo na odstúpenie od zmluvy má kupujúci aj v prípade, ak bol tovar objednaný prostredníctvom internetu a vyzdvihnutý osobne priamo u predávajúceho.

 

 1. V prípade odstúpenia od zmluvy zašle kupujúci tovar na vlastné náklady na adresu miesta prevádzky predávajúceho: Štúrova 1543 (areál ZVS Holding) 018 41 Dubnica nad Váhom. V prípade, ak kupujúci zašle tovar na dobierku, predávajúceho ho neprevezme.

 

 1. Po prevzatí a skompletizovaní vráteného tovaru predávajúci vráti cenu za tovar do 14 dní na účet kupujúceho.

 

 1. Tovar, ktorý je vrátený bez udania dôvodu musí byť nepoužitý, nepoškodený, zabalený v originálnom nepoškodenom obale, inak nebude vrátenie tovaru akceptované.

 

 1. Po dohode môže byť vrátenie ceny za tovar uskutočnené formou výmeny za iný tovar v rovnakej cene, ktorý bude zaslaný buď s ďalšou objednávkou kupujúceho alebo samostatne. Ak sa tovar zasiela samostatne (v prípade výmeny tovaru) poplatok za dodanie nebude účtovaný, avšak iba v prípade, že ide o jeho prvú výmenu.

 

Odstúpenie od zmluvy:

 

 1. Ak sa kupujúci rozhodne vrátiť tovar podľa Všeobecných obchodných podmienok je povinný:

 

 1. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy (ďalej len “objednávka”) informovať o svojom rozhodnutí jednoznačným písomným vyhlásením alebo formulárom na odstúpenie od zmluvy zaslaným e-mailom na info@sulka.sk alebo poštou spolu z tovarom na adresu predajne Štúrova 1543 (areál ZVS Holding), 018 41 Dubnica nad Váhom.

 

 1. Ďalej je povinný uviesť číslo objednávky (web-objednávky), číslo faktúry, dátum zakúpenia a číslo svojho účtu pre vrátenie peňažných prostriedkov.

 

 1. V zmysle § 7 odst. 1, zákona 102/2014 Z.z. je spotrebiteľ (ďalej len “kupujúci”) oprávnený odstúpiť od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho najneskôr do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Za termín prevzatia sa považuje termín prevzatia kompletného tovaru, čo potvrdí spotrebiteľ svojim podpisom na kuriérskej zásielke, alebo na faktúre (ďalej len “daňový doklad”) pri osobnom prevzatí, či doručením prostredníctva splnomocneného zástupcu.

 

 1. Pokiaľ objednávaný tovar nie je na sklade a nie je možné z rôznych dôvodov doobjednať tak, aby bol kupujúcemu doručený v rámci dodacej lehoty, upozorní predávajúci kupujúceho e-mailom alebo telefonicky na dané skutočnosti. Kupujúci má právo v takomto prípade svoju objednávku zrušiť alebo upraviť podľa vopred vzájomnej dohody.

 

 1. Zrušenie objednávky je zo strany kupujúceho možné uplatniť podľa spôsobom  uvedeným v čl. VII. bod 1 ods. a) a c) do 14 dní od objednania tovaru bez udania dôvodu. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí  predávajúci kupujúcemu storno objednávky, písomne, e-mailom alebo telefonicky.

 

 1. V prípade, že suma za objednaný tovar bola uhradená, predávajúci sa zaväzuje vrátiť peňažné prostriedky späť na bankový účet kupujúceho, alebo určí iný spôsob, ktorý si predávajúci a spotrebiteľ dojednajú.

 

 1. Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť vopred objednaný tovar. V opačnom prípade kupujúcemu obratom vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný tovar, či iné riešenie po dohode s kupujúcim.

 

 1. Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim, z dôvodu chybne uvedených údajov, alebo nedostupnosť pri doručení zásielky.
 
 
 
Navštívili ste
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia