Na čo sa používajú PAPR kukly?

Kategórie
 
 
 
 
 

Na čo sa používajú PAPR kukly?


PAPR v angličtine znamená
powered air purifying respirators, je to teda filtračný systém s núteným obehom vzduchu. Kedy je odporúčané, alebo dokonca nutné použiť takéto príslušenstvo a z čoho pozostáva?

Niektoré pracovné úkony si vyžadujú špecifickú ochranu. Aby pracovníci dodržiavali bezpečnosť pri práci, nestačí používať bežné pracovné oblečenie, ktoré chráni končatiny, prípadne zrak. Chránené musia byť aj dýchacie cesty. V prípade agresívnych chemikálií, splodín aj niektorých pevných látok v práškovej podobe nie je iná možnosť, ako zabezpečiť zamestnanca ochranným oblekom a kuklou, ktorá využíva systém s núteným obehom vzduchu.

PAPR príslušenstvo

Základom systém s núteným obehom vzduchu je špeciálna filtračná jednotka. „Nútený“ je v tomto prípade voľné preložený výraz, z angličtiny by sme ho však mohli doslovne preložiť ako „napájaný respirátor“. Filtračné jednotky PAPR sú totiž napájané elektrickou energiou a zabezpečujú cirkuláciu vzduchu v uzavretom ochrannom obleku alebo kukle, čo predchádza riziku vniknutia nebezpečných látok a častíc do dýchacích ciest pracovníka.

 

Základné časti PAPR vybavenia teda sú:

 

Kedy sa využívajú PAPR systémy?

V chemickom priemysle a v laboratóriách sú zamestnanci vybavení PAPR systémami a ochrannými pracovnými prostriedkami, čo im umožňuje manipuláciu s chemickými látkami v rôznych skupenstvách bez rizika vdýchnutia nebezpečných častíc.

chemická PARP kukla SULKA


Chemická celotvárová kukla od Honeywell je vhodná práve na tento druh práce. PAPR je však možné využiť aj pri špeciálnych lakovacích alebo pieskovacích prácach, ktoré tiež predstavujú riziko pre dýchacie cesty. V kombinácii s celotvárovou kuklou sa využíva filtračná jednotka Compact Air, ktorá vháňa do kukly filtrovaný vzduch.

 

PARP kukla na pieskovanie SULKA

 

PAPR systém núteného obehu vzduchu je dobré využívať aj pri zváračských alebo paličských prácach, kde popri horení dochádza k uvoľňovaniu škodlivých výparov z farby alebo povrchovej úpravy. Preto doporučujeme použiť jednu z našich profesionálnych zváračských kukiel nízkej hmotnosti so širokým zorným poľom a dvojitým odklopným IR zorníkom vhodným aj na kombinovanie s brúsením.
 

Cena PAPR zariadení

Príslušenstvo tvoriace systém s núteným obehom vzduchu nie je najlacnejšou záležitosťou, preto doň investujú najmä firmy, ktorých zamestnanci manipulujú s nebezpečnými látkami alebo ich je ich práca riziková.

 

Nie je žiadnou raritou, že vybavenie jedného pracovníka vychádza v prípade PAPR systémov na čiastku okolo 1000 €. Z pohľadu dodržiavania noriem, BOZP a zákonov však ide o logickú investíciu, pretože neposkytnutie dostatočného zabezpečenia a pracovných nástrojov na vykonávanie práce môže vyústiť nielen v sankcie, ale aj k trvalým následkom na zdraví.

 

SULKA TIPY

COMMANDER OTRYSKÁVACIA A PIESKOVACIA KUKLA HONEYWELL

Bestseller medzi PAPR kuklami. Commander je najvhodnejší pre otryskávačov a pieskovačov, ktorí pracujú vo vážne náročných podmienkach a potrebujú zaručenú ochranu dýchania, očí aj tváre. Helma je vytvorená z polyesteru vystuženého skleneným vláknom. Má tiež prietokomer a indikátor s alarmom, ktorý majiteľa upozorní, ak prietok vzduchu pri prevádzke klesne pod 140 l/min.

CELOTVÁROVÁ KUKLA JUNIOR A PAPR HONEYWEL

Široký a jasný zorník, ktorý neskresľuje videnie, umývateľné tvárové tesnenie a jednoduchá inštalácia jednorazových zorníkov - aj to sú výhody tejto celotvárovej kukly od Honeywell, ktorá je ideálna pre brúsičov. Celková úroveň ochrany kukly Junior je TH2.

Obe kukly nájdete v e-shope SULKA a v prípade potreby si môžete objednať aj náhradné diely, ktoré máme skladom.

 
 
 
Navštívili ste
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia