OOPP - osobné ochranné pracovné prostriedky

  • oopp

Nielen vo výrobnom sektore, ale aj na pracoviskách administratívneho typu, v zábavnom priemysle poprípade pri vzdelávaní sa vyskytujú pracovné činnosti, ktoré nielen pre zamestnancov, ale aj zamestnávateľov predstavujú riziko ľahkého alebo vážneho poškodenia zdravia, poprípade straty života.
V záujme vyhnutia sa ujme na zdraví a taktiež ochrany majetku sa musia neustále vykonávať potrebné opatrenia. Výsledkom týchto opatrení sú primerané pracovné podmienky. Primerané pracovné podmienky nám dopomáhajú predchádzať ohrozujúcim situáciám.

Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci „BOZP" zamestnancom zaručuje a popisuje Ústava Slovenskej republiky. Konkretizuje ju rad zákonov a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov.
Hlavným z opatrení na zaistenie BOZP je aj poskytovanie a používanie vhodných osobných ochranných pracovných prostriedkov „OOPP". Za pomerne známou skratkou OOPP sa skrývajú pomerne vysoko účinné prostriedky na ochranu života a zdravia konkrétnej osoby, ktorá vykonáva svoju pracovnú činnosť a povinnosť.
Ochranné rukavice, ochranné okuliare, respirátor, ochranné masti a iné OOPP sú tak nevyhnutnou súčasťou takmer všetkých pracovných procesov. 

OOPP musia spĺňať širokú škálu ochranných, ergonomických (ustanovené v § 3 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 395/2006 Z. z.) a estetických požiadaviek. Počas celej svojej životnosti musia zaručovať vysoký stupeň ochranného účinku, byť dostatočne pohodlné pre používateľa počas ich používania a samy nesmú zvyšovať riziko.
Vlastnosti deklarované výrobcom musia OOPP spĺňať v skutočných pracovných podmienkach a prevádzkových pomeroch konkrétneho pracovného procesu, práce, pracoviska, pracovného prostredia.

Ponúkame kompletný program OOPP určený pre :
• výrobné závody
• chemické podniky
• dopravné podniky
• stavebníctvo
• lesné hospodárstvo
• elektrárenský a elektrotechnický priemysel
• obchody so stavebninami a hobby technikou
• armádu
• požiarnu ochranu
• civilnú ochranu
• športové obchody a podobne.
Pre širokú ponuku OOPP prejdite sem.

MiKROFiT

KONTAKT

SULKA s.r.o.
Gorkého 3
811 01 Bratislava
IČO: 36333816
DIČ: 2021796480
IČDPH: SK2021796480

Prevádzka
Štúrova 1543 (areál ZVS Holding)
P.O. BOX 119
018 41 Dubnica nad Váhom
Telefonický kontakt
tel.: +421 42 444 05 11

E-mail
sulka@sulka.sk

Prevádzková doba
pondelok - piatok
7:00 - 15:30

 

 

Pracujeme podľa štandardu ISO 9001.

iso

Naša obchodná stratégia je byť v priamom, profesijnom kontakte so zákazníkmi a prostredníctvom našej obchodnej siete dodávať tovar priamo spotrebiteľovi.

Táto stránka používa cookies. Viac info

Prihlásenie